Matematický klokan
08.04.2015 [Pk]

Tak jako v minulých letech i letos se studenti našeho gymnázia zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Nejúspěšnějšími řešiteli na našem gymnáziu se stali:

Kategorie Benjamín (prima + sekunda):

1. místo Volf Eduard (sekunda) 100 bodů
2. místo Šmíd David (prima) 81 bodů
3. místo Modrá Hana (sekunda) 78 bodů

Katedorie Kadet (tercie + kvarta):

1.- 2. místo Fanta Martin (kvarta) 55 bodů
1.- 2. místo Rydvalová Eva (kvarta) 55 bodů
3. místo Riss Václav (kvarta) 53 bodů

Kategorie Junior (kvinta + sexta):

1. místo Ticháčková Tereza (sexta) 65 bodů
2. místo Laboutka Filip (sexta) 58 bodů
3. místo Koníř Mikuláš (kvinta) 53 bodů

Kategorie Student (septima + oktáva):

1. místo Wollmann Jiří (oktáva) 75 bodů

 

Nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za snahu!

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie