Dílna Voda 2014
23.10.2014 [Ho]

Dílna Voda 2014

Ve dnech 15. a 16. října 2014 absolvovala tercie dílnu Voda, která je součástí ŠVP Student.

Ve středu jsme vyrazili do Bedřichova, kde byla naplánovaná přírodovědná exkurze k Černé Nise. Vypravili jsme se ze sedla Maliník po naučné stezce Lesy Jizerských hor. Cestou na základě informací získaných na jednotlivých panelech studenti řešili pracovní list z fyziky věnovaný tématu Voda. Naším cílem byl jeden z přítoků přehrady Černá Nisa, kde studenti a studentky rozděleni do skupin provedli biologický průzkum potoka a zaznamenali a zhodnotili výskyt organismů v závislosti na klimatických, geologických a hydrologických poměrech. Poznatky zde získané následně využili pro vyplnění pracovního listu z biologie.

Na zpáteční cestě do Rudolfova na zastávku k elektrárně studenti ještě zkoumali koryto říčky Černá Nisa. I přesto, že v závěru naší exkurze jsme si vody užili až dost v podobě vydatného deště, lze tuto část dílny Voda hodnotit jako zdařilou.

Druhý den studenti v laboratoři a přírodovědné učebně pracovali v 5 - 6 členných týmech na „prezentaci vody“ z pohledu fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Tu pak představili svým spolužákům a profesorům. Součástí prezentací byly i experimenty a pozorování.

Fotogalerii zobrazíte kliknutím na následující miniaturu

galerie

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie