Studentská výměna - St. Gallen
15.06.2007 [Marion Remestová]

Více než desetiletá tradice spojuje Podještědské gymnázium s kantonální školou v St. Gallenu. První výměnný pobyt se uskutečnil v roce 1995 a od té doby je realizován každé dva roky. Účastní se ho studenti z kvinty a sexty, kteří ubytovávají své vrstevníky ze Švýcarska. Návštěva probíhá v třetím trimestru, vždy koncem května nebo začátkem června, a trvá přibližně týden. Pro švýcarské studenty je připraven bohatý program, díky kterému mají možnost poznat nejen život v běžné české rodině, ale také naše město a jeho okolí. Pobyt českých studentů v St. Gallenu následuje v září a je koncipován obdobně, tedy se zaměřením na regionální specifika a na zpracování krátkodobých projektů. 

Letošní návštěva se uskutečnila 29. 5. - 2. 6. 2007 a  ze St. Gallenu přijelo 23 studentů v doprovodu dvou pedagogů. Na programu bylo společné sportovní odpoledne, při kterém  česká a švýcarská družstva změřila síly ve volejbale. Další den probíhal ve znamení poznávání Liberce a jeho památek. Při přijetí na liberecké radnici byli studenti uvítáni primátorem Ing. J. Kittnerem a měli možnost poznat libereckou dominantu i její historii. Nedílnou součást programu tvořily exkurze, ať už do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, do vratislavického pivovaru nebo na liberecký stadion. Nechyběl ani výlet do přírody, tentokrát do Českého ráje. Poslední den byl zakončen společným večírkem. Ráno čekalo švýcarské studenty rozloučení na autobusovém nádraží a cesta do Prahy. Odtud po prohlídce města pokračovali vlakem domů do Švýcarska.

Jak je patrno z fotografií, proběhl společně strávený týden v příjemné a přátelské atmosféře. Za to je třeba poděkovat zejména všem hostitelským rodinám.

První letošní kontakty tedy byly úspěšně navázány a teď už se můžeme jen těšit na naši zářijovou cestu do St. Gallenu.

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie