Šuárové a šuárština aneb Indiánské jazyky ekvádorských indiánů
13.01.2014 [Mo]

Šuárové a šuárština aneb Indiánské jazyky ekvádorských indiánů

V úterý 7. ledna 2014 se od druhé do konce čtvrté vyučovací hodiny konala ve společenskovědní učebně přednáška o „Šuárech“, o indiánech z jihovýchodního Ekvádoru v Jižní Americe. Přednášku vedl doc. Miroslav Valeš z Katedry románských jazyků na Technické univerzitě v Liberci, který Šuáry navštívil celkem osm krát.

Přednáška se týkala jak jazyka Šuárů, tak i jejich kultury: tradičního nápoje zvaného „čiča“ nebo svátečních pokrmů, jako například královny pralesních mravenců.

Dozvěděli jsme se, jak vypadají a fungují šuárské školy a především mnoho velice zajímavých a velice vtipných osobních zkušeností pana docenta Valeše, jako například, jak jedl nejrůznější pralesní tvory, které by do úst vložil jen málo kdo.

Popsat a shrnout celou přednášku by vydalo na samostatný dlouhý referát, a proto je těžké vybrat jen několik postřehů. Myslím ale, že mohu mluvit za všechny přítomné, když tímto poděkuji jak docentu Valešovi za poučnou, na naše poměry velice exotickou i vtipnou přenášku, tak paní profesorce Mocové, která to vše pro naše studenty španělštiny zařídila.

Vojtěch Šikola (student tercie)

 

Fotogalerii zobrazíte kliknutím na následující miniaturu

galerie

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie