Proběhl plavecký kurz
23.11.2011 [Qu]

Ve dnech 7. – 11. listopadu 2011 proběhl plavecký kurz pro primu 2011. Studenti se úkolu zhostili výborně a každý den plavali s velkým úsilím. Všichni studenti byli na začátku kurzu rozdělení do dvou skupin podle výkonnosti. Každá skupina celý týden procvičovala a osvojovala si plavecké dovednosti. Učili se zdokonalovat kraulové, znakové i prsové ruce a nohy a poté i celé způsoby. Studenti se vedle těchto aktivit potápěli, skákali a využívali tobogán či vířivky. Jejich píle byla odměněna na konci kurzu úspěšným absolvováním testu. Všem, kteří v tomto roce kurz zvládli bez problémů, gratulujeme a ostatním přejeme hodně úspěchů v dalším roce.

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie