Biologická praktika s PřF UK
14.11.2011 [Ja]

Udělení certifikátu fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK je doprovázeno i konkrétními výstupy a spoluprací při výuce. Studentům Podještědského gymnázia tak byla nabídnuta i možnost absolvovat praktická cvičení, vedená lektory z fakulty. Čtrnáct zájemců o tuto činnost si vybralo pro čtvrteční dopolední část téma „Gelová elektroforéza proteinů“, při níž byli seznámeni s teoretickými principy metody a vyzkoušeli si i sami připravit gel, napipetovat vzorky různých tkání a poté i interpretovat výsledky. V mezičasech si mohli připravit mikroskopické preparáty rostlinného i živočišného materiálu a prohlédnout si je ve fluorescenčním mikroskopu. Odpolední blok byl věnován morfologii a anatomii hlemýždě zahradního, včetně pitvy.

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie