PG pilotní školou projektu Dotkni se 20. století
31.10.2011 [St]

Podještědské gymnázium se stalo pilotní školou projektu „Dotkni se 20. století!“. Tento projekt vyhlásilo Národní muzeum společně s partnery, mezi které patří např. Filozofická fakulta UK, Asociace učitelů dějepisu ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a řada dalších. Projekt v duchu podpory kurikulární reformy škol přispívá k výuce moderních českých a československých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech prostřednictvím tvorby interaktivních a multimediálních výukových materiálů, tvorby metodik projektového vyučování za využití autentických dokladů minulosti, digitalizovaného obsahu sbírek paměťových institucí a výchovně-vzdělávacího potenciálu muzejních expozic. Projekt je zaměřen na žáka a zprostředkovává mu konkrétní výukový materiál, který mu umožní prostřednictvím autentických dokladů minulosti poznat dobové události vztahující se ke klíčovým okamžikům české a československé státnosti 20. století v mezinárodních souvislostech.

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie