Obhajoby projektů
18.10.2011 [Ma]

V pátek 14. 10. 2011 proběhly neveřejné obhajoby projektů studentek a studentů sexty. Následující den, v sobotu 15. 10. 2011, představili výsledky své samostatné práce septimánky a septimáni. Jejich obhajoby již byly veřejné, a tak se zájemci z řad rodičů, přátel a spolužáků mohli stát svědky toho, jak jednotlivé studentky a jednotliví studenti dokáží bojovat s trémou a obhájit výsledky své práce před nesmlouvavou komisí.

Poděkování patří všem, kdo se veřejných obhajob zúčastnili, zejména externím členům jednotlivých komisí, kteří věnovali svůj čas i odbornou erudici dobré věci. Zejména nás těší, že mezi nimi bylo i několik absolventů Podještědského gymnázia, kteří nejlépe vědí, jak užitečnou roli sehrály projekty v nastartování jejich dalšího studia a následné odborné kariéry.


Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie