Dílna voda
12.10.2011 [Bu]

Dílna VODA začala exkurzí do úpravny vody v Bedřichově. Studenti nejprve nahlédli do malé vodní elektrárny, na turbogenerátor a začátek štoly s přivaděčem, pak se přesunuli do samotné úpravny. Zde se seznámili s mechanickými i chemickými procesy úpravy vody a dostali od trpělivého původce 8x odpověď na 8x položenou otázku (kromě jiných - chválím studenty) “co by se stalo, kdybychom tam spadli?“. Po exkurzi následoval přesun sice po horší, ale zato po delší cestě přes Královku k horské bystřině. Zde byli studenti zaúkolováni popisem flóry v okolí a sběrem vzorků pro prezentaci na příští den. Odnášeli si v přinesených lahvičkách a někteří i v botách, např. řasy, drobné živočichy apod.
Druhý den byli studenti a studentky rozděleni do čtyř sekcí: chemické, fyzikální, biologické a geografické. Jednotlivé skupiny si během dopoledne připravili prezentaci na zadané téma a odpoledne ji svým spolužákům a profesorům představili.

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie