Biologické přednášky
14.04.2011 [Ja]

Jedním z výsledků spolupráce Podještědského gymnázia s přírodovědeckými fakultami jsou i přednášky pro studenty, které vedou odborníci z těchto škol. V dubnu se uskutečnila další dvě setkání se studenty sexty a septimy. První z nich, na téma „Životní cykly parazitů“, vedl RNDr. Libor Mikeš PhD. z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK Praha. Zabýval se vznikem parazitizmu, výhodami i nevýhodami tohoto způsobu života a na příkladech představil také varianty manipulace hostitele parazitem (zájemcům doporučuji knihu K. Zimmer: Vládce parazit). Tématem druhé přednášky byly geneticky modifikované organismy. Mgr. Michaela Fencková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prezentovala nejen základní mechanismy vnášení DNA do cílových buněk, ale i praktické aplikace (výroba léčiv, zlatá rýže, odolnost rostlin). Sama se ve své výzkumné práci zabývá drozofilami (octomilkami), takže představila i teze svého výzkumu (více o GMO např. V. Vondrejs: Otazníky kolem genového inženýrství).Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie