Pegylie 2010
01.07.2010 [Ma]

V úterý 29. června 2010 se Podještědské gymnázium rozloučilo s třetím trimestrem a celým uplynulým školním rokem tradiční Pegylií spojenou s udílením prestižních cen Podještědského gymnázia - Pegy. Sál libereckého Kolosea se zaplnil absolventy, studenty, profesory, rodiči a pozvanými hosty, mezi kterými zaujímal čestné místo liberecký primátor Ing. Jiří Kittner.

První část podvečera proběhla v režii ředitelky školy Mgr. Dagmar Cvrčkové, jejíž každoroční projev "o stavu unie" je neoddělitelnou součástí slavnosti. Začalo se však vyhlášením premiantek a premiantů jednotlivých tříd. Jmenovaní si spolu s drobnými dárky odnesli také svou zprávu o studiu. Poté byli PaedDr. Jaroslavou Šiftovou oceněni aktuálně nejlepší a dlouhodobě nejaktivnější účastníci internetové historické soutěže. Každý pedagog se musel zasnít při představě, že by mohl učit v následně představené "třídě snů" - třídě dvaceti čtyř průměrem nejlepších studentek a studentů. První tři z nich získali prospěchové stipendium pro tento rok.

Blok udělování stipendií pokračoval vyhlášením Sportovního stipendia Zuzany Krejčové, jehož zřizovatelem jsou manželé Krejčovi. Stipendium osobně vyhlásila Ing. Libuše Krejčová. Je nám ctí, že i letos jsme si mohli tímto způsobem naši bývalou studentku připomenout. Manželům Krejčovým za to patří dík.

Pro vyhlášení dalších tří stipendií se moderování ujali zástupci Klubu absolventů Podještědského gymnázia v čele se svou předsedkyní Bc. Radkou Hrstkovou. Klub je totiž nejen zřizovatelem svého Absolventského stipendia, ale také spravuje Společenskovědní stipendium Jiřího Kittnera a Badatelské stipendium Zuzany a Tomáše Cvrčkových. Společenskovědní stipendium předal osobně zřizovatel Ing. Jiří Kittner.

Prospěchové stipendium Filip Milichovský za průměrný prospěch 9,81 (2 500 Kč)
Vojtěch Vavera za průměrný prospěch 9,49 (2 000 Kč)
Kristýna Glasová za průměrný prospěch 9,48 (1 500 Kč)
Sportovní stipendium Zuzany Krejčové David Kristián za  výborné  výsledky v cyklistice a atletice, zejména v cyklistickém závodě KERDA CUP, běhu na Českou chalupu a reprezentaci Podještědského gymnázia v Memoriálu Zuzany Krejčové (7 650 Kč)
Absolventské stipendium Josef Slabý za získání Ceny Bronislavy Müllerové 2009/2010, kterou uděluje Vzdělávací nadace Jana Husa Brno, za nejlepší literární práci na téma Svoboda slova a za reprezentaci školy s Divadelním souborem STOPA na přehlídce Wolkerův Prostějov (13 000 Kč)
Společeskovědní stipendium Jiřího Kittnera Anna Netrhová za 2. místo v krajském kole soutěže EUROPASECURA, za organizaci a předsedání školní volební komisi při Studentských volbách 2010 a za úspěšné řešení celoškolní internetové historické soutěže (9 000 Kč)
Badatelské stipendium Zuzany a Tomáše Cvrčkových Jakub Kottnauer za schopnost soustavné práce, zralost vlastního úsudku a originalitu v přístupu k problému, které prokázal při zpracování projektu na téma „Blesk“ (8 000 Kč)

Pro druhou polovinu slavnosti se žezla chopila Jury pro udílení prestižních cen Podještědského gymnázia - Pegy, v letošním roce ve složení Mgr. Petra Quirenzová (předsedkyně), Mgr. Hana Barešová, Bc. Kateřina Csibová, Mgr. Radka Pašková a Mgr. Radek Stupka. Petra Quirenzová a Kateřina Csibová se také ujaly úlohy moderátorek. Program se tentokrát nesl ve znamení letní prázdninové pohody. Mezi udílením jednotlivých cen bylo publikum uchváceno kulturními zážitky, které lze jen těžko popsat - to se musí vidět. Útržky z atmosféry snad může přinést pouze několik fotografií v galerii. A nyní to hlavní: kdo si odnesl ocení v podobně originálního keramického balónu?

MALÁ PEGY - nováček roku
Klára Onallahová
za vzorné plnění všech povinností, za obrovskou píli a snahu doplnit si veškeré učivo, za bezproblémové zvládnutí nesnází spojených s přestupem na novou školu a také za vytváření dobré atmosféry ve třídě
MALÁ PEGY - za zlepšení atmosféry ve škole
Kateřina Rygálová
za pěknou práci v hodinách výtvarné výchovy, na estetickém kurzu, v pěveckém a flétnovém sboru, ve školní knihovně a za vytváření pohodové atmosféry
MALÁ PEGY - za zvýšené studijní úsilí
Anna Cejpová
za 2. místo v krajském kole olympiády ve španělské konverzaci, za výborné výsledky ve studiu a za 2. místo v krajském kole soutěže Europasecura
VELKÁ PEGY
Irena Cejpová
za 1. místo v krajském kole SOČ a postup do celostátního kola v oboru Zdravotnictví s prací Otec u porodu, za vynikající umístění v celoškolní internetové historické soutěži, za 2. místo v krajském kole soutěže Europasecura a za stálou přípravu na vyučování

A po kytičce pro vedení školy a po zaznění školní hymny byla Pegylie 2010 minulostí. Blahopřejeme oceněným, blahopřejeme nominovaným, ale blahopřejeme i těm, jejichž jméno na Pegylii třeba nezaznělo, ačkoliv i oni, pokud se ohlédnou, za sebou uvidí kus dobré práce. Děkujeme jury, děkujeme zřizovatelům stipendií i jejich správcům, děkujeme všem, kteří naší škole fandí. Všichni dohromady si můžeme popřát

krásné prázdniny! V září na shledanou!

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie