Estetický kurz 2010
01.06.2010 [Da]

Také letošní sexta absolvovala v týdnu mezi 24. až 28. květnem estetický kurz. Letos poprvé v rámci projektu Školní kariérové centrum, který je financován z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR. Poprvé se kurzu účastnila i školní psycholožka Bc. Hana Moosová.

Kurz byl naplněn vedle prohlídky Kuksu s Betlémem a muzea antických soch v Hostinném výtvarnou, hudební a především dramatickou tvorbou od rána do večera. Kresby z trutnovského náměstí technikou lavírované rudky byly po večerní vernisáži výstavy ohodnoceny a nakonec i vydraženy. Studenty zaujala i muzikoterapie (P. Koutecká), psycholožka zařadila do programu blok her a pro zájemce  relaxační či uvolňovací cvičení.

Tradičně největší ohlas měly dramatizace fyzikálních zákonů (M. Buchar) a závěrečné divadelní představení na téma Neřesti a ctnosti včera a dnes, které se odehrálo v krásném prostředí parku. Navíc jsme navštívili místní galerii s výstavou netradičních soch Michala Gabriela. Několik snímků z kurzu najdete ve fotogalerii.

M. Davidová – vedoucí kurzu


 

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie