Pro zájemce o studium na PG
30.06.2010 [ředitelství]

Přijímací řízení se na Podještědském gymnáziu řídí zákonem 561/2004 sb. (Školský zákon)

 

K R I T É R I A    P R O    P Ř I J E T Í . . .

prijimacky_prima.jpg            prijimacky_kvinta.jpg


 

P Ř E S T U P Y    Z    J I N Ý C H    Š K O L  . . .

prijimacky_prima.jpg            prijimacky_dalsi.jpg

Zpět

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie