obrazekDen otevřených dveří a Bystrý páťák
15.12.2011 [vedení]
...

obrazekHrátky v bazénu
02.12.2011 [Ma]
Poslední listopadový den byl také posledním dnem prvního trimestru ve školním roce 2011/2012. Při této příležitosti se celé Podještědské gymn&aacut...

obrazekÚspěch na turnaji v piškvorkách
26.11.2011 [Ma]
Skupina piškvorkářských nadšenců z Podještědského gymnázia se již tradičně zúčastnila celorepublikového turnaje středních škol v této opravdu studentské hře. Letošní tým, který přijal symbolické biologicko-piškvorkářské jméno "Kroužkovci a křižáci", v&yacut...

obrazekAdventní a vánoční soutěž
24.11.2011 [Ši]
Pro všechny zájemce – žáky a studenty ZŠ i SŠ Libereckého kraje je opět připravena tříkolová vědomostní soutěž o době adventní i vánoční, o jejích historických kořenech i tradicích. První kolo soutěže bude spuštěno v neděli 27. listopadu 2011, na řešen&i...

obrazekProběhl plavecký kurz
23.11.2011 [Qu]
Ve dnech 7. – 11. listopadu 2011 proběhl plavecký kurz pro primu 2011. Studenti se úkolu zhostili výborně a každý den plavali s velkým úsilím. Všichni studenti byli na začátku kurzu rozdělení do dvou skupin podle výkonnosti. Každá skupina celý týden procvičovala a osvojovala si plavecké dovednosti. Učili s...

obrazekDílna The Beatles
23.11.2011 [Cs, Rg]
Podle Školního vzdělávacího plánu proběhla v sekundě 22. 11. tříhodinová dílna The Beatles. V první hodině se studenti seznámili se základními informacemi o Beatles (vznik, působení, druh hudby, členové, význam, atd.) a další hodinu se poctivě učili celkem nár...

obrazekVánoční zvyky a tradice ...
22.11.2011 [Ša]
V úterý 15. 11. se Filip Milichovský (kvarta), Anna Netrhová (oktáva) a prof. Hana Šabaková zúčastnili III. mezinárodní vědecké konference „Národnostní menšiny, identita, tradice a vzdělávání v evropském kontextu“. Prezentovali svůj společný příspěvek nazva...

obrazekBiologický kroužek
18.11.2011 [Ja]
Pod vedením studentek Terezy Tužilové a Barbory Merglové se opět schází v Přírodovědné učebně Biologický kroužek. Nadšenci z nižšího gymnázia si zde procvičují a rozšiřují své teoretické i praktické dovednosti. Jejich práci zpestřuje od listopadu i párek laboratorních po...

obrazekBiologická praktika s PřF UK
14.11.2011 [Ja]
Udělení certifikátu fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK je doprovázeno i konkrétními výstupy a spoluprací při výuce. Studentům Podještědského gymnázia tak byla nabídnuta i možnost absolvovat praktická cvičení, vedená lektory z fakulty. Čtrnáct zájemců o tuto činnost...

obrazekPřipravuje se Adventní dílna
08.11.2011 [Ši]
V rámci projektu Kořeny evropské kultury zveme všechny zvídavé páťáky i jejich pedagogy na akci Adventní a vánoční dílna pro žáky 5. tříd ZŠ. Bližší informace najdete na pozvánce. ...

Poslední
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Další
NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie