Radon - 86Rn


Název prvku
latinský Radon
anglický Radon
německý der Radon
francouzský Radon
ruský Радон
španělský Radón

Vlastnosti
charakteristika bezbarvý radioaktivní plyn bez zápachu
elektronová konfigurace [Xe]6s2 4f14 5d10 6p6
oxidační čísla ve sloučeninách
oxidační čísla ve sloučeninách +II, +III, +IV
izotopy přírodní:
232Th řada: 220 (α ; 54,5 s)
..238U řada: 218 (α ; 0,02 s), 222 (α ; 3,825 d),
..235U řada: 219 (α ; 3,92 s)
nejstabilnější umělé:
210 (K, α ; 2,42 h), 211 (K, α ; 15 h)
atomová relativní hmotnost (222,0175)
elektronegativita (Mulliken) 2,59 (12,5 % s)
elektronegativita (Pauling) 2,0
teplota tání -71°C
teplota varu -61,8°C
hustota při 0°C 0,00973 g.cm-3
relativní hustota (vzduch = 1) 7,521
hustota kapaliny při teplotě varu 4,4 g.cm-3
krystalická soustava krychlová
kovalentní poloměr 218 pm

Objev prvku
kdo Friedrich Ernst Dorn
(objev; název: radiová emanace)
sir William Ramsay a Robert Whytlaw-Gray
(příprava; název: niton)
kdy 1900 (Dorn), 1910 (Ramsay)
1923 přijat název Radon
kde zkoumáním plynných produktů
z radioaktivních látek
význam latinského názvu z latiny: radius = paprsek

tabulka