Aktualizace stránky proběhla 27.4.2015

2. kolo přijímacích zkoušek pro primu

2. kolo přijímacích zkoušek pro kvintu

 

 DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ: 13.11.2014 a 13.1.2015

Přijetí do vyššího ročníku je možné i během školního roku. Při rozdílnosti učebních plánů může být požadována rozdílová zkouška (např. druhý cizí jazyk).

Přijímací řízení do primy a kvinty pro školní rok 2015/2016 proběhne 22. a 23. dubna 2015 podle stejmých kritérií jako v minulém roce. 

Formulář přihlášky ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

 

K R I T É R I A   P R O  P Ř I J E T Í . . .

prijimacky_prima.jpg prijimacky_kvinta.jpg

 

P Ř E S T U P Y  Z  J I N Ý C H Š K O L . . .

Informace na ředitelství školy, tel. 485 123 556

 

 

 

 

Přijímací řízení se na Podještědském gymnáziu řídí zákonem 561/2004 sb. (Školský zákon)

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie