VEDENÍ ŠKOLY

DC.jpg

Mgr. Dagmar Cvrčková

ředitelka školy

na PG působí od srpna 1992

kontakt: cvrckovapglbc.cz

cv.jpg

Mgr. Stanislav Cvrček

statutární zástupce ředitelky

na PG působí: od srpna 1992 do listopadu 1998, od prosince 2002

kontakt: cvrcekpglbc.cz

si.jpg

PaedDr. Jaroslava Šiftová

zástupkyně ředitelky

vyučuje předměty: kořeny evropské kultury, český jazyk a komunikace

na PG působí od září 1992

kontakt: siftovapglbc.cz

 
KANCELÁŘ

koskova.jpg

Eva Košková

tajemnice školy

na PG působí od září 1992

kontakt: koskovapglbc.cz

 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

mossova.jpg

Mgr. Hana Moosová

školní psycholožka

na PG působí od února 2010

kontakt: moosovapglbc.cz

 
STÁLÍ VYUČUJÍCÍ

Antonínová.JPG

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

vyučuje předměty: český jazyk, rétorika, literatura

na PG působí od srpna 2002

kontakt: antoninovapglbc.cz

Bělohradský.JPG

Mgr. Vít Bělohradský

vyučuje předměty: fyzika, informatika

na PG působí od srpna 2013

kontakt: belohradskypglbc.cz

Beranova.JPG

Mgr. Petra Beranová

vyučuje předměty: německý jazyk, německá konverzace

na PG působí od srpna 2012

kontakt: beranovapglbc.cz

Blecha_web.jpgMgr. Marek Blecha

vyučuje předměty: anglický jazyk, anglický jazyk - reálie, anglický jazyk - literatura, anglická konverzace, pokročilá angličtina (FCE), tělesná výchova, sportovní hry

na PG působí od září 2006

kontakt: blechapglbc.cz

Csibova.JPGBc. Kateřina Csibovávyučuje předměty: anglický jazyk

na PG: od září 1998 do května 1999, od září 2003

kontakt: csibovapglbc.cz

da.jpg

Ing.arch. Marie Davidová

vyučuje předměty: digitální technika, výtvarná výchova, výtvarná estetika, výtvarný seminář

na PG působí od září 2003

kontakt: davidovapglbc.cz

Horakova.JPG

Mgr. Daniela Horáková

třídní sekundy

vyučuje předměty: matematika, chemie, laboratorní technika-chemie

na PG působí od srpna 2012

kontakt: horakovapglbc.cz

ja.jpg

Mgr. Jiří Jansa

třídní septimy

vyučuje předměty: antropologický seminář, biologie, biologie rozšířená, biochemie, ekologie, etologie, evoluční biologie, fauna a flóra ČR, laboratorní technika-biologie, chemie

na PG působí od září 1992

kontakt: jansapglbc.cz

lu.jpg

PhDr. Slávka Lukešová

metodička primární prevence

koordinátorka charitativních akcí

vyučuje předměty: výchova ke zdraví, latina, psychologie, tělesná výchova

na PG působí od dubna 1993

kontakt: lukesovapglbc.cz

Mercedes

Maria Mercedes MARTÍN de la NUEZ, PhD

vyučuje předměty: španělský jazyk a španělskou konverzaci

na PG působí od 9.2.2015 jako zástup za mateřskou dovolenou

kontakt: martindelanuezpglbc.cz

Mocova.JPG

Mgr. Petra Mocová

vyučuje předměty: francouzský jazyk, španělský jazyk, španělská konverzace

na PG působí od srpna 2007 do března 2008, od srpna 2012

kontakt: mocovapglbc.cz

Paskova.JPG

Mgr. Radka Pašková

třídní kvarty

vyučuje předměty: český jazyk a komunikace, literatura, francouzský jazyk

na PG působí od března 2008

kontakt: paskovapglbc.cz

 


PkousovaDo.JPG

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

třídní primy

vyučuje předměty: matematika, deskriptivní geometrie

na PG působí od srpna 1996

kontakt: dolezalovapglbc.cz


 


qu.jpg

Mgr. Petra Quirenzová

třídní sexty

vyučuje předměty: anglický jazyk, anglická konverzace, ekonomie, evropské souvislosti, filozofie, občanská výchova, právo a politologie, společenskovědní seminář

na PG působí od května 1999

kontakt: quirenzovapglbc.cz

Rg.jpgMgr. Stanislava Rygálová

třídní oktávy

výchovná poradkyně

vyučuje předměty: český jazyk a komunikace, literatura, hudební estetika, hudební výchova, pěvecký sbor, rétorika

na PG působí od září 2006

kontakt: rygalovapglbc.cz

spurny.jpg

Mgr. Libor Spurný

třídní tercie

vyučuje předměty: zeměpis, geologie, tělesná výchova

na PG působí od listopadu 2011

kontakt: spurnypglbc.cz

stupka.jpg

Mgr. Radomír Stupka

třídní kvinty

vyučuje předměty: dějepis, občanská výchova, historický seminář, společenskovědní seminář, právo a politologie, evropské souvislosti, ekonomie

na PG působí od září 2009

kontakt: stupkapglbc.cz

EXTERNISTÉ

Zaplatilkova.JPG

Vanda Zaplatílková Hutařová, Dis.

vyučuje předměty: dramatická výchova, divadelní soubor STOPA

na PG působí od září 2012

kontakt: zaplatilkovapglbc.cz

Zizien.JPG

Mgr. Adama Zizien

vyučuje předměty:francouzský jazyk a francouzskou konverzaci

na PG působí od září 2012

kontakt: zizienpglbc.cz

zizka.jpg

Mgr. Tomáš Žižka

vyučuje předměty: informatika, programování

na PG působí od září 2009

kontakt: zizkapglbc.cz

 

 
I KDYŽ ODEŠEL, JE STÁLE S NÁMI

va.jpg

Mgr. Milan Váňa
zemřel 31.12.2008

vyučoval předměty: zeměpis, tělesná výchova, sportovní hry

na PG působil od srpna 1997

 

NOVINKY
01.07.2015
PRÁZDNINY
30.06.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
26.06.2015
Bakchanálie